logo_01big
last ned
tredekor1
   
toplinje_main topplinje_angle
Introduction hd

Ut i fra vitenskapelige og praktiske beviser vil det være svært vanskelig å forsvare den tradisjonelle landbruks-teknikken som har foregått i  den vestlige verden i årtier med bruk av kunstgjødsel og kjemisk "plantevern".

Når man får belyst dette i en biokjemisk og medisinsk mikrobiologisk sammenheng vil man forstå at stoffomsetningen i våre kropper starter i jordsmonnet og er uhyre viktig for å forbygge god helse og godt livsmiljø.

Vi har gjennom årene fått høre mange spekulasjonsløgner fra kilder som utelukker den levende organiske jord og dens viktige arbeid. Man kan skjule mange feil ved hjelp av syntetiske og kjemiske våpen i landbruket.

Selv om det absolutt er positive tendenser i retning økologisk produksjon, også fra myndighetenes side, kan man ikke sitte å vente på at ting skal skje.

Som produsenter og forbrukere bør vi alle ta ansvar ved riktige valg for å beskytte den levende jord. KUN ETT GRAM god jord inneholder b.l.a. hundrevis av millioner av bakterier, sopp og alger. Dette livet bør stimuleres og ikke ekskluderes. Jeg oppfordrer alle dyrkere og brukere; Dyrk økologisk!

Jordas viktigste arbeider.
Visste du at det på en golfbane ble funnet 133 meitemark på en kvadratmeter. Disse la igjen hver natt 550 gram ekskrementer på overflaten.

Hvis man regner om dette til et dekar vil man på et år få tilført utrolige 8.120 kg!

Forurensning av jord, luft og vann er heldigvis ikke lenger et oversett problem og det settes inn ressurser på en rekke områder.
Ved å velge økologiske produkter er vi alle med på å bedre helse og livsmiljø og først og fremst bygge opp en god arv for våre barn.
La naturen få gode betingelser ; velg økologisk!

Med miljøvennlig hilsen

freddy@ruud.no

HVOR FINNES VI ?
Kart over salgs- steder, kan du finne her Link

Bestiller du for firma ?
Bestiller du flere trær for firma klikk her Link

Er du privatkunde?
Utkjøring kan bli problematisk, reservasjon likeså etter 1 desember

Tidlig ute ?
Klikk her Link
green_line